Netwell Oy

Ohjelmistoyritys, joka on erikoistunut kehittämään asiakkaidensa liiketoimintaa modernien sosiaalisten ohjelmistojen avulla.

Netwell Oy

Ohjelmistoyritys, joka on erikoistunut kehittämään asiakkaidensa liiketoimintaa modernien sosiaalisten ohjelmistojen avulla.

Connections 6.5 - sosiaalinen intra-ympäristö parantaa ihmisten sitoutumista

HCL Connectionsin avulla voidaan luoda työtiloja ja intranet/extranet-palveluita, jotka tukevat sosiaalisen median kaltaisia työtapoja. Tuote on ainutlaatuinen. Mikään muu ratkaisu ei perustu käyttäjäkeskeisyyteen ja ihmisten sitouttamiseen samalla tavalla.Sitouttaminen on nykyaikana yhä tärkeämpää. Jopa 85% työntekijöistä ei ole sitoutunut yritykseen, jossa työskentelee. Tämä aiheuttaa merkittäviä kustannuksia yrityksille mm. korvaavien rekrytointien osalta. On myös todettu, että sitouttamalla ihmisiä saavutetaan merkittäviä parannuksia työn tuottavuudessa.


Connections -palvelu on kehitetty vastaamaan näihin haasteisiin. Sen avulla uusi työntekijä voidaan ajaa nopeasti sisään yrityksen kulttuuriin ja toimintatapohin. Palvelu auttaa ylläpitämään avointa viestintää, tehokkuutta sekä yhteenkuuluvuutta, joilla ihmisten sitoutumista ylläpidetään jatkuvasti osana liiketoimintaa.


Uusi Connections 6.5 tuo mm. seuraavia uusia parannuksia:

  • Invite-toiminnon avulla voidaan yhteistyö laajentaa yrityksen sisältä myös ulos, yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin. Toiminto on turvallinen tapa ottaa yhteisöissä mukaan myös ulkoisia sidosryhmiä.
  • Social Sidebarin avulla voidaan Connections-palvelut liittää mihin tahansa sivustoon kuten Intranet-sivustolle. Tämä tuo esim. erilliseen intranet-sivustoon, aina käytettäväksi, Connectionsin sosiaaliset toiminnallisuudet.
  • Touchpoint polun avulla uusi työntekijä päivittää omat tiedot sekä verkottuu työkavereiden ja projektien kanssa lähes automaattisesti. Käyttäjä viedään opastetusti polun läpi, jonka jälkeen ympäristö on heti valmis, käyttäjälle personoitu kokonaisuus, jonka kautta on helppo aloittaa työt. Touchpoint toimii myös mobiililaitteella.
  • Uusi Activities Plus -toiminto vie aktiviteettien käytön uudelle tasolle. Sen kautta Connections soveltuu nyt myös ketterään projektinhallintaan.


Ota meihin yhteyttä niin keskustellaan siitä miten Connections 6.5 voisi parantaa myös sinun työntekijöiden sitoutumista yrityksesi liiketoimintaan.

Tutustu kiinnostaviin ratkaisuihimme

Innostava työn uudistaja. Luomme asiakkaillemme tulevaisuuden työtavat, jotka lisäävät kilpailukykyä ja työn iloa.

Yhteystiedot

Schaumanin puistotie 10,
40100 Jyväskylä
Puh: +358 10 3472 600
Sähköposti:sales@netwell.fi

Ota yhteyttä
Netwell on osaProtaconia.