Blogi

Askeleet sosiaaliseen liiketoimintaan

Netwell Oy

Ohjelmistoyritys, joka on erikoistunut kehittämään asiakkaidensa liiketoimintaa modernien sosiaalisten ohjelmistojen avulla.

Netwell Oy

Ohjelmistoyritys, joka on erikoistunut kehittämään asiakkaidensa liiketoimintaa modernien sosiaalisten ohjelmistojen avulla.

Digitalisaation mahdollisuudet PK-yrityksille

Venla Junttila
Nov 29, 2016
Elisa:n ja Suomen Yrittäjien teettämässä tutkimuksessa tarkasteltiin digitalisaation nykytilaa eri kokoisissa yrityksissä. Suurimmissa yrityksissä ollaan jo pitkällä, mutta pk-yrityksissä olisi paljon tehostamisen varaa digitaalisilla palveluilla. Tutkimuksessakin todetaan, että "Suomen kilpailukyvyn kannalta myös pk-yritykset tulisi saada mukaan. ". Tästä on helppo olla samaa mieltä. Kuten tutkimuksessakin todetaan: "vuonna 2015 pk-yritykset vastasivat peräti 55 prosentista kaikkien suomalaisyritysten liikevaihdosta."

Meille pk-yritykset ovat tärkein asiakaskuntamme ja pyrimme toteuttamaan ratkaisuita heidän tarpeisiinsa. Mikä sitten on edellytyksenä onnistumiselle ja miten pääsisi eteenpäin?

Miksi digitalisaatio on pienille yrityksille hankalampaa?


Puuttuvatko resurssit vai osaaminen, vai ovatko järjestelmät liian raskaita pk-yritysten tarpeeseen? Tavallaan juuri pk-yritysten sisäisten työprosessien tehostaminen oli lähtökohtana kun lähdimme kehittämään SwingIO-palvelua. Pyrimme luomaan niin edullisen, helpon ja erilaisiin tarpeisiin mukautuvan digitalisaation "monitoimikoneen", että sen hankinta ei jää yrityksen koosta kiinni.


Olennaisempaa on "yrittäjän suhtautuminen ja kiinnostus digitaalisuutta kohtaan" kuten tutkimuksessakin todetaan ja jonka on huomattu myös SwingIO käyttöönotoissa olevan lähestulkoon edellytyksenä homman onnistumiselle ja etenemiselle. Suurin este digitalisaatiolle on asenteissa, ei osaamisessa. Tutkimuksen mukaan tärkeimmät pk-yritysten digitaalisuutta ajavat tekijät ovat yrityksen kasvuhakuisuus ja yrittäjän oma kiinnostus ja suhtautuminen digitaalisuuden mahdollisuuksiin.

Innostu, älä lannistu


Ensimmäinen askel on siis tahto - yrityksen halu olla tehokkaampi, parempi ja nykyaikaisempi uusia digitaalisia palveluita hyödyntämällä. Kun motivaatio on kunnossa, ollaan jo pitkällä. Yrittäjän / johdon sitoutuminen ja innostus tarttuu myös henkilöstöön, digitaalisista palveluista kun ei ole oikein hyötyä jos niitä ei hyödynnetä. Monesti tässä vaiheessa tosin tulee vastaan epätietoisuus - no miten niitä nyt sitten hyödyntäisi, miten etenisin, mistä kysyisin opastusta, lisätietoa tai etsisin sopivia tuotteita?


Silloin kannattaa rohkeasti etsiä oikeaa yhteistyökumppania ja kysyä neuvoa osaavammilta. Pääasia, että itsellä on intoa, osaaminen löytyy kyllä. Tutkimuksen mukaan "viime vuoteen verrattuna tietotyön perustyövälineiden, kuten älypuhelinten, etäyhteyksien ja pilvipalveluiden käyttö on lisääntynyt voimakkaasti.". Vaikuttaisi siis siltä, että yhä useammassa yrityksessä on välineiden puolesta jo edellytyksiä hyödyntää älylaitteita muuhunkin kuin soittamiseen ja sähköpostiin.

Mistä digitalisaation hyödyt sitten löytyvät?


Pääasiassa "Yritysten digitalisaatiotavoitteet liittyvät myyntiin ja markkinointiin, asiakaskokemukseen ja omien liiketoimintaprosessien kehittämiseen." Nämä kaikki on hyvä huomioida kun mietitään digitalisaation mahdollisuuksia. Millä puolella omalle yritykselle olisi isoimmat hyödyt saavutettavissa, mistä kannattaisi aloittaa?


Meidän leipälajimme tässä paketissa on asiakkaidemme työprosessien kehittäminen SwingIO-palvelun avulla. Myös myyntiin ja markkinointiin liittyvissä kysymyksissä löytyy ympäri Suomea paikallisia ja päteviä yhteistyökumppaneita, joita itsekin käytämme apunamme, koska kaikessa ei onneksi tarvitse olla itse ekspertti, varsinkaan pk-yrityksessä.


Hyvänä esimerkkinä tästä toimii SwingIO:n markkinoinnissa käyttämämme YouTube-videot, joiden tuotannossa hyödynsimme Serus-median palveluita, koska kyseinen kuvaustouhu ei ole omaa vahvuusaluettamme. Lopputuloksena saimme laadukkaan videon SwingIO-tuotteemme hyödyntämisestä mm. Vaissilla, joka sekin on pk-yritys, ja me edelleen itse myös pk-yrityksenä voimme keskittyä SwingIO-tuotteemme kehittämiseen.


Lähde:
http://hub.elisa.fi/digitaalisuuden-hyodyntamisella-merkittava-yhteys-pk-yritysten-menestykseen/
Katso video: https://youtu.be/2nz4hteKDow

Tutustu kiinnostaviin ratkaisuihimme

Innostava työn uudistaja. Luomme asiakkaillemme tulevaisuuden työtavat, jotka lisäävät kilpailukykyä ja työn iloa.

Yhteystiedot

Schaumanin puistotie 10,
40100 Jyväskylä
Puh: +358 10 3472 600
Sähköposti:sales@netwell.fi

Ota yhteyttä
Netwell on osaProtaconia.