Blogi

Askeleet sosiaaliseen liiketoimintaan

Netwell Oy

Ohjelmistoyritys, joka on erikoistunut kehittämään asiakkaidensa liiketoimintaa modernien sosiaalisten ohjelmistojen avulla.

Netwell Oy

Ohjelmistoyritys, joka on erikoistunut kehittämään asiakkaidensa liiketoimintaa modernien sosiaalisten ohjelmistojen avulla.

Voiko työntekijä vaikuttaa omaan työturvallisuuteensa?

Jarkko Pietikäinen
Jul 15, 2016
Näin tapaturmapäivänä annetaan näkyvyyttä työturvallisuuteen, joka perustuu työyhteisön oma-aloitteeseen turvallisuuden hallintaan. Rakennusalalla on käytössä lakisääteiset TR-mittaukset. Muilla toimialoilla työturvallisuus perustuu enempi työnantajan vapaaehtoisuuteen ennaltaehkäistä työtapaturmien syntyä. 

Työturvallisuuslaki edellyttää työnantajaa perehdyttämään työntekijät työpaikan haitta- ja vaaratekijöihin sekä käyttämään turvallisia työtapoja. Työturvallisuuden merkitys on kasvanut vuosi vuodelta, sillä jokainen tapaturma merkitsee niin taloudellisia vahinkoja kuin inhimillistä kipua. 


Myös jokaisen työntekijän ammattitaitoon kuuluu, että tuntee työnsä vaarat ja haitat ja osaa edistää työturvallisuutta. Työntekijöiden oma-aloitteisuus pelastaa monelta tapaturmalta, jos käytössä on sellaiset toimintatavat miten asioihin voidaan oikeasti vaikuttaa. Onko teidän työpaikalla työntekijällä mahdollisuus vaikuttaa omaan työturvallisuuteensa? 


SwingIO antaa työkalun ja toimintamallin tapaturmien vähentämiseen. Se toimii sähköisenä kanavana tärkeiden tiedotteiden ja ohjeiden jakelussa. Myös pienetkin turvallisuushavainnot voidaan kirjata helposti älypuhelimella tai tabletilla heti paikan päällä – kun kirjaamista varten ei erikseen tarvitse mennä työaseman luokse tai tehdä siitä mappiin pölyttyviä papereita. Havaintoon voidaan liittää kameran kautta kuvia ja lisätietoja. Automaattisten hälytysten avulla asianomaiset tahot saavat siitä heti tiedon. Näin turvallisuuden puutteet eivät jää ilmaan roikkumaan, vaan ne tulevat kaikkien näkyviin ja ne voidaan korjata mahdollisimman nopeasti. 

Tutustu kiinnostaviin ratkaisuihimme

Innostava työn uudistaja. Luomme asiakkaillemme tulevaisuuden työtavat, jotka lisäävät kilpailukykyä ja työn iloa.

Yhteystiedot

Schaumanin puistotie 10,
40100 Jyväskylä
Puh: +358 10 3472 600
Sähköposti:sales@netwell.fi

Ota yhteyttä
Netwell on osaProtaconia.