Blogi

Askeleet sosiaaliseen liiketoimintaan

Netwell Oy

Ohjelmistoyritys, joka on erikoistunut kehittämään asiakkaidensa liiketoimintaa modernien sosiaalisten ohjelmistojen avulla.

Netwell Oy

Ohjelmistoyritys, joka on erikoistunut kehittämään asiakkaidensa liiketoimintaa modernien sosiaalisten ohjelmistojen avulla.

10 teesiä yrityksen laadukkaaseen viestintään

Timo Kivinen
Jul 29, 2016
Yrityksen viestintätavat kertovat siitä kuinka yritystä johdetaan. Listasin kymmenen teesiä yrityksen laadukkaaseen viestintään.

1) Onko yrityksesi viestintä tarpeeksi monipuolista?
Miten työyhteisössäsi viestitään esimerkiksi: työtehtävistä, laatupoikkeamista, vaaratilanteista, aloitteista, ilmoitusasioista, ja työohjeista? Tehdäänkö ne paperilomakkeilla, sähköpostilla ja vain suullisesti? Tai jos osittain sähköisesti, miten saatte varmistettua esim jälkeenpäin kuinka hyvin tai millä prosentilla ne ovat onnistuneet ja mitkä ovat jääneet hoitamatta? Jos ne ovat muistin varassa ja aina suuri osa jää hoitamatta.

2) Kuvat ja tarvittavat liitteet tuovat lisäarvoa
Viestinnässä yksi kuva puhuu enemmän kuin tuhat sanaa. Tai jotain asioita ei voi viestiä ilman kuvaa tai paikkasijaintia. Väärinkäsitysten välttämiseksi liitä aina kuvia tapahtuneesta tai riittävä liiteaineisto, jotta asia tehdään kerralla oikein.

3) Pääsevätkö kaikki osallistumaan viestintään?

Onko yrityksessänne annettu ääni kaikille työntekijöille, jotka kuitenkin omalla työpanoksellaan osallistuvat yrityksen tuloksentekoon? Entä liikkuvat työntekijät, onko heilläkin samankaltaiset mahdollisuudet tehdä tulosta? Laatupoikkeamat, työturvallisuus, aloitteet, työtehtävien kommentointi ovat tärkeä osa yrityksen sisäistä kommunikaatiota. Jos vain osa pääsee kommunikoimaan, niin tuottavuus ja laatu laskee, syntyy viiveitä ja turhia lisäkustannuksia.


4) Varmista että yrityksen kannalta tarvittavat asiat kirjataan ylös

Kun teillä viestitään, niin mitä asioita niissä tulisi kertoa tai mitä asioita tarkastuslistojen positiivisissa tai negatiivissa kirjauksissa tulisi ilmetä, jotta se täyttää yrityksen laatukriteerit kuten: laatupoikkeamien projektinumerot, arviointiluokat, tuotantoseisokista kesto ym. lisäparametrit pitäisi yhtenäistää yrityskohtaisesti luotuihin kirjaustyyppeihin.


5) Tehtävien vastuuttaminen

Miten varmistat, että tehdyt aktiviteetit ja kirjaukset päätyvät oikeille henkilöille ja niihin reagoidaan? Varmasti myös haluaisit seurata kuinka tehtävien suoritukset etenevät.


6) Haluaisit kerätä tietoa ja esittää sen graafisesti

Tapahtumahistoriaa pitäisi hakea kuvineen ja liitteineen hakukoneen valintojen kautta. Graafinen esitys eri aihealueiden tapahtumamääristä auttaa ymmärtämään kokonaisuuksia helposti.


7) Hälytykset tärkeisiin tilanteisiin

Työn tärkeimmistä tapahtumista tarvitaan hälytyksiä valituille henkilöille haluttujen sääntöjen pohjalta, kuten esimerkiksi seisokit, konerikot, vikailmoitukset ja reklamaatiot, jotka täytyy saada nopeasti avainhenkilöiden tietoisuuteen.


8) Yleinen ilmoitustaulu yhteisille asioille

Esimiehet haluavat huomion tärkeille asioille kiinnittämällä nuppineulalla tärkeät asiat ilmoitustaululle halutuksi ajaksi tai yleiset turva- ja muut ohjeistukset, jotka täytyy olla nopeasti aina kaikkien saatavilla.


9) Käyttäjille yhteenvedot tiivistetysti
Työntekijät saavat heille tärkeistä asioista päivittäisillä sähköposti-uutiskirjeillä tiivistetyn yhteenvedon, johon he voivat määrittää mitä asioita he haluavat seurata. Käyttäjien omilla profiileilla voidaan hallinnoida omia asetuksia.

10) Hallinta omissa käsissä

Ylläpidon vastuut on jaettu siten että pääkäyttäjä voi lisätä ja poistaa henkilöitä, ryhmiä, kirjauksen minimivaatimuksia jne, kun taas työnjohtajille on annettu vastuuta sisällön muokkaamiseen, kuten turhien, väärien tai epäasiallisten tietojen ylläpitoon.

Laadukkaalla viestinnällä johdat yritystä paremmin. Työkaluja ja välineitä tiedon jakamiseen on saatavilla. Suurin este tiedon jakamiselle on yrityksen sisäiset tavat toimia, joita täytyy uudistaa vastaamaan ajan henkeen vaativia nopeita muutoksia ja usein muuttuvia työympäristöjä.

Tutustu kiinnostaviin ratkaisuihimme

Innostava työn uudistaja. Luomme asiakkaillemme tulevaisuuden työtavat, jotka lisäävät kilpailukykyä ja työn iloa.

Yhteystiedot

Schaumanin puistotie 10,
40100 Jyväskylä
Puh: +358 10 3472 600
Sähköposti:sales@netwell.fi

Ota yhteyttä
Netwell on osaProtaconia.